Το τούβλο (Εύκολη)

από Μαρίλια Ιωάννου

Το τούβλο (Εύκολη) Σπαζοκεφαλιές Άρθρα

Ένα τούβλο ζυγίζει ένα κιλό και μισό τούβλο. Πόσα κιλά ζυγίζουν τα δύο τούβλα;

(Απάντηση:4 κιλά. Από την αρχική πρόταση προκύπτει πως αν αφαιρέσουμε μισό τούβλο από το κάθε ζύγι, θα βρούμε πως το μισό τούβλο ζυγίζει ένα κιλό.)
Οι λύρες (Μεσαία)
Προηγούμενο άρθρο
Οι λύρες (Μεσαία)
JTN PANEL