Μια δύσκολη διαίρεση (Εύκολη)

από Μαρίλια Ιωάννου

Μια δύσκολη διαίρεση (Εύκολη) Σπαζοκεφαλιές Άρθρα

Πόσο είναι το 1/2 των 2/3 των 3/4 των 4/5 των 5/6 των 6/7 των 7/8 των 8/9 των 9/10 του χίλια;

(Απάντηση:Είναι 100. Υπολογίζοντας από το τέλος προς την αρχή βγαίνει εύκολα: Τα 9/10 του χίλια είναι 900. Τα 8/9 του 900 είναι 800, κλπ., μέχρι που καταλήγουμε στο 100.)