Ο Πιγκουίνος

από Μαρίλια Ιωάννου

Μια ξανθιά περπατάει στο πάρκο και βρίσκει ένα πιγκουίνο.

Μια ξανθιά περπατάει στο πάρκο και βρίσκει ένα πιγκουίνο. Τον παίρνει και τον πάει σ' έναν αστυφύ- λακα και τον ρωτάει τι να τον κάνει.
"Να τον πάτε στο ζωολογικό κήπο!" συμ- βουλεύει το όργανο.
Την άλλη μέρα, ο αστυφύλακας ξανασυνα- ντά την ξανθιά με τον πιγκουίνο.
"Μα δεν σας είπα, να τον πάτε στο ζωολο- γικό κήπο;" της λέει.
"Τον πήγα χτες!" απαντά η ξανθιά. "Σήμε- ρα, λέω να τον πάω κινηματογράφο!"
Πάζλ
Προηγούμενο άρθρο
Πάζλ
Με Ποδήλατο
Επόμενο άρθρο
Με Ποδήλατο
JTN PANEL